Date:July 10, 2014

ปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาภาษาและวรรณคดีอังกฤษเข้าฟังพี่แป๋ม พี่กอล์ฟ และพี่ก๊อตจิ (เทยเที่ยวไทย) ที่ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานก่อนพ้นรั้วมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:00-19:00 น.
ณ ห้อง ศศ. 240

ปัจฉิม2014_2

ปัจฉิมนิเทศ2014_3

ปัจฉิม2014_1