Date:June 30, 2015

ทัศนศึกษา March 2015

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและมิวเซียมสยาม ในหัวข้อ “เรื่องเล่าและการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ” วันที่ 29 มีนาคม 2557

วิทยากรรับเชิญ: อ.เมธาวี โหละสุต ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้างเรื่องเล่า” ผ่านเทคนิคการจัดแสดงพิพิทธภัณฑ์
อ.มิ่ง ปัญหา เสริมเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับการสร้างชาติ

MS1

MS2

MS3

MS5

MS6

MS7

MS8

MS9

MS10

NM1

NM2