10
JUL
2014

ปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาภาษาและวรรณคดีอังกฤษเข้าฟังพี่แป๋ม พี่กอล์ฟ และพี่ก๊อตจิ (เทยเที่ยวไทย) ที่ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานก่อนพ้นรั้วมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:00-19:00 น. ณ ห้อง ศศ. 240
Continue Reading →