20
MAY
2014

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง 24 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กันยายน 2558

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ (รังสิต) หรือโทร.0-2696-5621

 

Leave a Reply

*

captcha *